فروش مدول سرامیکی

فروش مدول سرامیکی

ساخت مدولهای سرامیکی با استفاده از پتوی سرامیکی در ابعاد مختلف و با آنکر استیل نسوز