ساخت کوره های ذوب با قابلیت تخلیه مذاب

ساخت کوره های ذوب با قابلیت تخلیه مذاب

کوره ذوب با قابلیت تخلیه مذاب توسط جکهای هیدرولیک قابل ارائه به صورت الکتریکی و مشعلی

Leave a Reply

Your email address will not be published.