فعالیت شرکت

 این شرکت با برخورداری از مدیران و متخصصان با سابقه و توانمند در زمینه طراحی و ساخت انواع کوره های صنعتی و خطوط عملیات حرارتی در صنایع مختلف نفت و گازو پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، خودرو، برق و توانیر، سرامیک و صنایع خاص فعالیت داشته و خدمات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید:

طراحی و ساخت انواع آونهای صنعتی تا دمای 500 درجه ساتیگراد

آونهای فن دار

آونهای بدون فن با سیستم گرمایش

Leave a Reply

Your email address will not be published.