طراحی و ساخت انواع المنت حرارتی

طراحی و ساخت انواع المنت حرارتی

المنتهای غلافدار با طراحی خاص جهت کوره های تحت اتسمفرخاص از قبیل کربورایزینگ

Leave a Reply

Your email address will not be published.