کوره شاتل جهت صنایع سرامیک دمای 1200

کوره شاتل جهت صنایع سرامیک دمای 1200

کوره شاتل با حجم  داخلی 12 متر مکعب

دارای 2 واگن مجزا

وزن بارگیری 6 تن

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.